Ansökan om god man eller förvaltare

LÄS MER

Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Andra närstående kan anmäla till sjukvården, socialkontoret eller överförmyndaren om den enskilde behöver hjälp. Här kan du läsa mer om godman och förvaltare.

Liten ordlista

God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom

Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom.  En läkare gör bedömningen och personen förlorar helt eller delvis ansvaret över sin ekonomi.

Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Helen Ask
helen.ask@norsjo.se
0918-14170
www.norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering