Dexter

LÄS MER

Grundskolan, Gymnasieskolan och KomVux använder ett administrativt webbaserat stöd eftersom det har uppstått ett större behov av dokumentation utifrån den nya skollagen med bland annat skärpt närvarokontroll på gymnasiet, ökade krav på dokumentation av åtgärdsprogram, individuella studieplaner, resultatuppföljning av nationella prov, betyg och bedömning samt högre krav på det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Med inloggning får du som vårdnadshavare/elev information om: 

Studieplaner
Schema
Se registrerad närvaro/frånvaro 
Möjlighet att via Webben anmäla frånvaro

Det finns även en MobilApp som heter IST Dexter att ladda ner för frånvaroanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Christina Björk
christina.bjork@norsjo.se
0918-142 70