Intresseanmälan behov av plats inom barnomsorg vid eventuell skolstängning

LÄS MER

Viktig information

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten. Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. Detsamma gäller om det finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet och den personen inte är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp.

Om kommunen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med intyg från arbetsgivaren eller verksamhetsutövaren. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning om samhällsviktig verksamhet; https://www.msb.se/foreskriftomsorg

Se även Informationsblad från MSB till vårdnadshavare

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsexpeditionen
barnomsorg@norsjo.se
0918-141 90

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa