Ansökan om insatser enligt LSS

LÄS MER

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Genom kommunens handikappomsorg har du möjlighet att ansöka om insatser som garanteras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS är en så kallad pluslag som kompletterar annan lagstiftning för att garantera att du som har funktionshinder får goda levnadsvillkor.

Här kan du läsa mer om LSS. 

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0918-140 00

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se