Avvikelse inom omsorgen -klagomål, synpunkter och förbättringsförslag

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du lämna in klagomål, synpunkter och förbättringsförslag som gäller inom området omsorg. Har du synpunkter på annan verksamhet vill vi att du använder e-tjänsten "Synpunkter" istället. 

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se