Hemsändningsbidrag

LÄS MER

Kommunen arbetar på olika sätt för att uppnå god servicenivå. Ett led i detta arbete är möjligheten till hemsändning av dagligvaror.

Syftet med insatsen i Norsjö kommun är att utveckla service för personer bosatta på landsbygden och möjliggöra för personer som på annat sätt saknar möjlighet att ta sig till närmaste livsmedelsbutik att bo kvar på landsbygden. Alternativ till servicen hemsändning av dagligvaror är servicen organiserade inköpsturer till närliggande butik. Regler för hemsändningsbidrag ses över regelbundet av Norsjö kommun för möta befintliga behov utifrån rådande förutsättningar.

Läs mer på https://www.norsjo.se/naringsliv-arbete/naringsliv/utveckla-ditt-foretag/hemsandningsbidrag/ 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation/Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa