Ansökan om drifts- och sammankomstbidrag

LÄS MER

Här kan din förening, exempelvis: byaförening eller pensionärsförening, ansöka om drift- eller sammankomstbidrag. 

Frågor om e-tjänsten

Mari-louise Skoogh
mari-louise.skoogh@norsjo.se
0918-14180

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa