Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Norsjö kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det kommunen är ansvarig för. Varje förslag får endast behandla en fråga.
 
Det finns två sätt att skicka medborgarförslag:

  • Om du använder e-tjänsten undertecknar du förslaget med e-legitimation.
  • Om du skickar ditt förslag via post behöver du skriva din underskrift innan det skickas till oss. 

Medborgarförslaget diarieförs och överlämnas till ansvarig tjänsteperson. 

Medborgarförslag beslutas i kommunstyrelsen. I särskilda fall kan medborgarförslag skickas vidare till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut. Förslagsställaren har rätt att närvara och även få tillfälle att yttra sig vid det sammanträdet där förslaget ska behandlas och beslutas. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Sofie P From
sofie.from@norsjo.se
0918-14121

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa