Ansökan vuxenutbildning

LÄS MER

Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux. Tidigare erfarenheter kan valideras. Yrkesvux riktar sig främst till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Företräde skall ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden.

I Norsjö kan du idag läsa till undersköterska via Vård- och omsorgscollege.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som t ex undersköterska, handledare, boendestödjare eller personlig assistent.

Utbildningen är certifierad inom Vård- och omsorgscollege, VOC, vilket innebär att du är garanterad en utbildning som är i enlighet med de krav som branschen och arbetsmarknaden ställer.

Läs mer om utbildningen genom att klicka på följande länk: Vård och omsorgsutbildning, Norsjö vuxenutbildning

Här kan du ansöka om grundläggande och gymnasiala kurser, samt yrkesutbildningar i Norsjö och via våra externa utbildningsanordnare.

Du kan också använda ansökan om du sökt yrkesutbildning på gymnasienivå i annan kommun och behöver ett beslut om IKE( Interkommunal ersättning) Skriv namn på utbildning, utbildningsort och när den startar.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa