Felanmälan

LÄS MER

OBS! Vid akuta händelser utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag (t.ex. vattenläcka) hänvisas till tfn. 0918-101 70. Du kommer då till SOS alarm som kontaktar jourpersonal.


Här kan du bland annat felanmäla problem på: 
• belysning
• busshållplatser
• gator
• klotter
• renhållning


Den som inte har möjlighet att felanmäla via systemet kommer att kunna ringa in via kommunens växel på 0918-140 00.

 

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se