Tempus - lägg schema för ditt barns närvaro i förskola och fritidshem

LÄS MER

I tjänsten kan du även anmäla frånvaro. För att använda tjänsten krävs inloggningsuppgifter som du får från förskolan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggningsuppgifter