Lämna inkomstuppgifter för barnomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inkomstuppgifter ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som inte är vårdnadshavare. 

Barnomsorgsavgiften beräknas utifrån ditt hushålls totala inkomster. Den inkomst som ska redovisas är skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukersättning eller etableringsersättning. Bidrag som inte är skattepliktiga ska inte redovisas, det kan till exempel vara bostadsbidrag, barnbidrag och studiebidrag.


Tänk på att lämna en ny inkomstredovisning då hushållets gemensamma inkomst förändras.

Läs mer om våra taxor och avgifter här

Frågor om e-tjänsten

Skol- och barnomsorgsadministration
barnomsorg@norsjo.se
0918-140 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa