Samordning av frivilliga initiativ för flyktningar från Ukraina

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

Det kan handla om allt från språkhjälp till egen tid (arbetsinsats). Alternativen i e-tjänsten kan förändras utifrån de behov som vi ser. 

Utifrån de intresseanmälningar som kommer in upprättar Norsjö kommun en kontaktlista. Utifrån den listan tar vi kontakt om behov uppstår. 

Knut’n i Norsjö ansvarar för insamling av material för att kunna möblera upp de kommunala evakueringsboendeplatserna. Har du frågor kring insamling av material, ring Knut’n på 0918-100 03.

Frågor om e-tjänsten

Sofie Persson From
sofie.from@norsjo.se
0918-14121

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Vad kan du hjälpa till med?

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa