Lämna synpunkter på kommunens företagsklimat

LÄS MER

 Har du synpunkter på företagsklimatet i Norsjöbygden? Här kan du anonymt dela med dig. 

Frågor om e-tjänsten

Mari Johansson
mari.johansson@norsjo.se
0918-140 00 (växel)
www.norsjo.se/

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • För återkoppling krävs e-post eller telefonnummer

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa