Ansökan om stöd enligt LSS

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. Hos Stöd och service kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Innan du skickar in din ansökan är det bra om har läst om de olika insatserna. Du kan du läsa mer om det på kommunens webbsida (öppnas i ny flik).
 

Vem kan få insats enligt LSS?

För att få en insats enligt LSS behöver du omfattas av den så kallade personkretsen:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till­stånd,
  • betydande och bestående begåv­ningsmässigt funk­tions­hinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller
  • andra stora och var­aktiga fysiska eller psykiska funk­tions­hinder, som innebär att du har betydande svå­righeter i vardagen och ett omfat­tande be­hov av stöd och hjälp.

Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats.
 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du kan ansöka om stöd till dig själv i e-tjänsten. Du kan även ansöka åt annan person om du är god man, förvaltare eller fullmaktshavare.
 
Om du inte bor i Norsjö kommun kan du ansöka om förhandsbesked i samma e-tjänst. På så vis kan du i förväg få besked om du har rätt till LSS-insatser innan du flyttar hit.  
 
Vårdnadshavare ska ansöka om stöd till sitt barn via denna e-tjänst (länk).
 

Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om du vill ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du kontakta Norsjö kommun på tfn. 0918-140 00

Frågor om e-tjänsten

Jenny Söderström
jenny.soderstrom@norsjo.se
0918-141 28

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa