Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan du som vårdnadshavare ansöka om stöd. Hos Norsjö kommun kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Innan du skickar in din ansökan är det bra om har läst om de olika insatserna. Du kan du läsa mer om det på kommunens webbsida (öppnas i ny flik).
 

Vem kan få insats enligt LSS?

För att få en insats enligt LSS behöver du omfattas av den så kallade personkretsen:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till­stånd,
  • betydande och bestående begåv­ningsmässigt funk­tions­hinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller
  • andra stora och var­aktiga fysiska eller psykiska funk­tions­hinder, som innebär att du har betydande svå­righeter i vardagen och ett omfat­tande be­hov av stöd och hjälp.

Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats.
 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du måste vara vårdnadshavare för att använda den här e-tjänsten. Om du har gemensam vårdnad krävs att den andra vårdnadshavaren signerar ärendet. Du får instruktionerna i e-tjänsten.
 
Om ditt barn inte bor i Norsjö kommun kan du ansöka om förhandsbesked i samma e-tjänst. På så vis kan du i förväg få besked om barnet har rätt till LSS-insatser innan barnet flyttar hit.  
 
Om du är god man, förvaltare eller fullmaktshavare använder du denna e-tjänst (länk)
 
Om du vill ansöka om stöd till dig själv använder du denna e-tjänst (länk)
 
 
 

Frågor om e-tjänsten

Jenny Söderström
jenny.soderstrom@norsjo.se
0918-141 28

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa