Ansöka om lotteriregistrering (e-blankett)

LÄS MER

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Använd den här e-blanketten för skicka in en ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Mari-Louise Skogh
mari-louise.skoogh@norsjo.se
0918-141 80

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Protokollsutdrag med beslut om lotteriansökan med utsedd lotteriföreståndare
  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa