Förändring av avfallsabonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du beställa extra utrymme för ditt avfall, ansöka om ett gemensam behållare med en granne eller ansöka om en egen avfallsbehållare till ditt fritidshus. 

Observera att det här är en ansökan, det innebär att Norsjö kommun måste godkänna ansökan och återkoppla till dig om beslut.

Du som är fritidshusägare har möjlighet att ha en egen avfallsbehållare med både mat- och restavfall. 

Gemensam behållare delar du med en granne. 

Extra utrymme beställer den som behöver mer utrymme för sitt avfall. 

Mer information om gemensam behållare finner du i avfallsföreskrifterna under rubrik 9.3 Gemensam behållare

Här finns taxor och avgifter. 

Här kan du läsa mer om farbar väg. 

Har du inte E-legitimation (Bank-ID)? Kontakta: 

Astrid Forslund, ekonom
Tfn. 0918-141 59
E-post: astrid.forslund@norsjo.se 

Frågor om e-tjänsten

Elin Andersson
elin.andersson@norsjo.se

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om ansökan påverkar en granne ska även denna signera ansökan med e-legitimation. När du skickar in ärendet kommer grannen att notifieras via e-post och/eller sms om att signera ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa