Ansökan om elevresor till och från gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med elevresor avses gymnasielevers resor mellan bostad och skola under skoldagar. 
 

För att eleven ska vara berättigad till stöd för dagliga elevresor gäller följande:

•  Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

•  Eleven studerar på heltid.

•  Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

•  Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg


OBS!
Ansökan ska skickas in till Norsjö kommun inför varje läsår.

I den nya skolportalen finns möjlighet att kunna välja att ha skolkortet i en app eller som ett fysiskt busskort.
Elevens fullständiga personnummer och vårdnadshavares E-postadress måste uppges i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Utbilningsexpeditionen
norsjoskolor@norsjo.se
0918-141 90

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID för vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa