Ansökan om riksfärdtjänst

LÄS MER

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst. 

Riksfärdtjänst gäller för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och som är skriven i Norsjö kommun. Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader vid resa med allmänna kommunikationsmedel eller inte kan genomföra resan utan ledsagare kan riksfärdtjänst beviljas.

Här kan du läsa mer om riksfärdtjänst. 

Frågor om e-tjänsten

Helén Ask
helen.ask@norsjo.se
0918-140 00

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering