Ansökan om färdtjänst

LÄS MER

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att resorna om möjligt samordnas så att flera personer reser tillsammans. Ensamåkning kan förekomma om detta är nödvändigt av hälsoskäl. Färdtjänst får inte användas för resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Egenavgifter för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om färdtjänst. 

Frågor om e-tjänsten

Helén Ask
helen.ask@norsjo.se
0918-14000

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering