SFI - Utbildning i svenska för invandrare - ansökan

LÄS MER

SFI - Education in Swedish for immigrants - application

Frågor om e-tjänsten

Christina Björk
christina.bjork@norsjo.se
091814190
www.norsjo.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket. För inloggning krävs Bank-ID.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

If you log in, we can pre-fill questions with information we retrieve from other systems, e.g. the tax authorities.

You can also get feedback on the status of the case and notification if the administrator needs more information.

To log in, a bank-ID is required. You can skip this if you do not have a bank-ID.
Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa