Ansöka om utökad tid i förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas utökad tid i förskolan och fritidshem. Det kan till exempel vara på grund av funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrader eller sociala svårigheter. Även barn som har behov av mer tid i förskola och fritidshem på grund av att vårdnadshavare exempelvis är långtidssjukskriven eller sjuk- eller förtidspensionerad kan ha rätt till utökad tid.

Här kan du läsa mer om vilket behov som kan ge rätt till utökad tid i förskola. 

Här kan du läsa mer om vilket behov som kan ge rätt till utökad tid i fritidshem.

Rektor kommer göra en prövning av ansökan och bedömningen utgår från barnets behov av utökad tid.

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsexpeditionen
barnomsorg@norsjo.se
0918-141 90

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa