Ansöka om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg

Elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning som är berättigad studiehjälp och på grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg. Elever vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Regler 

  • Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20
  • Eleven kan inte få både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag
  • Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 40 km samt att eleven ska vara folkbokförd i Norsjö kommun Eleven ska vara heltidsstuderande
  • Om eleven ska byta till inackorderingstillägg från busskort så måste busskortet lämnas in till skolan den sista vardagen i månaden före första inackorderingsmånaden.

 

Lång restid

Om reseavståndet är kortare än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om restiden är minst 2 timmar/dag.

 

När ska ansökan göras

Tillägget söks för hela studietiden så ni behöver således endast meddela ändringar till oss t ex avbrott eller ändrade kontouppgifter. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den sista augusti. Ansökan behandlas inte retroaktivt.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsexpeditionen
norsjoskolor@norsjo.se
0918-141 90

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Inackorderingsadress
  • Kontouppgifter för utbetalning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa