Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

LÄS MER

Servering av spritdrycker, vin och starköl på restaurang får ske om serveringstillstånd har beviljats enligt alkohollagen. Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten, förening, företag eller annat slutet sällskap. Serveringstillstånd kan gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod, enstaka tidsperiod eller vid enstaka tillfällen.

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänsten
0918-140 00

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se