Ansöka om ny skola eller byte av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som vårdnadshavare kan du anmäla inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn. Här kan du även meddela om barnet vill byta skola inom kommunen eller om barnet kommer att flytta till annan kommun.

Vårdnadshavare kan önska valfri skola för sitt barn i hela hemkommunen, även utanför det egna upptagningsområdet. Önskar vårdnadshavare en skola utanför sitt upptagningsområde kan plats beviljas om det finns plats på skolan.  I vissa fall kan barnet även gå i skola i en annan kommun. Du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om att få gå i en skola utanför din hemkommun. Barnet har även rätt till placering vid en kommunal skolenhet nära hemmet, något som brukar kallas närhetsprincipen. 

Handläggning och beslut
Ansökningarna handläggs allt eftersom de kommer in. Beslut meddelas av rektor på den önskade skolan. Skulle vårdnadshavare inte vara nöjda med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsexpeditionen
norsjoskolor@norsjo.se
0918-14190

Personuppgiftsansvarig

Norsjö kommun, kommunstyrelsen
info@norsjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa