Lämna synpunkter till kommunen

LÄS MER

Vi inom Norsjö kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. 

Har du synpunkter/beröm, idéer eller missnöjen som du vill meddela till kommunens politiker och tjänstemän? För att vi ska kunna bli bättre är det viktigt för oss att få veta om du är missnöjd med något av det som Norsjö kommun erbjuder. Synpunkter/beröm, idéer och missnöjen hjälper oss att identifiera brister, rätta till misstag och förbättra våra verksamheter.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Du är välkommen att kontakta oss på tfn 0918-140 00. Upplever du ingen förbättring kan du lämna ditt ärende via denna e-tjänst. 

Vill du vara anonym?

Vi kräver inloggning för åtkomst av e-tjänsten men du kan om du så önskar inne i tjänsten välja att framföra dina synpunkter anonymt, utan att ange ditt namn och kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig med svar.

Vad händer med synpunkten?

Synpunkter som kommer in till kommunen registreras, dokumenteras och besvaras av ansvarig tjänsteperson. 

Vem får lämna in en synpunkt?

Synpunkter får lämnas av alla.

Felanmälan Norsjö kommun

Norsjö kommun har ett system för felanmälan. Felanmälningar (exempelvis trasigt gatlyse) ska alltså inte göras via denna e-tjänst. Du kan läsa mer på https://www.norsjo.ser/felanmalan

Offentlig handling

En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling som alla kan ta del av. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller. Alla uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Frågor om e-tjänsten

Receptionen
info@norsjo.se
0918-14000
www.norsjo.se/

Följande behövs för e-tjänsten

  • För återkoppling krävs e-post eller telefonnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa